Resultaten voor sterilisaties ongedaan

sterilisaties ongedaan
 
Vasectomie Wikipedia.
Wanneer een gesteriliseerde man toch nog een kind wil verwekken, kan getracht worden om de ingreep ongedaan te maken door de beide uiteinden van de zaadleiders terug aan elkaar te verbinden vaso-vasostomie. De hersteloperatie, waarbij in een ingreep de zaadleiders opnieuw aan elkaar worden gezet, is een veel moeilijker operatie dan de vasectomie.
Voordelen Filshie Clips Sterilisatievrouwen.
Sterilisatie is weer ongedaan te maken. Meer dan 30 jaar ervaring. Ruim 7 miljoen vrouwen gingen u voor. Na de behandeling. Voordelen Filshie Clips. DE FILSHIE CLIPS STERILISATIEMETHODE. De Filshie Clips sterilisatiemethode is een operatieve, permanente vorm van anticonceptie, die direct effectief is, waarbij geen extra onderzoeken ter bevestiging van de effectiviteit nodig zijn en die desgewenst omkeerbaar is.
Hersteloperatie ongedaan maken van een sterilisatie bij de vrouw.
Hersteloperatie ongedaan maken van een sterilisatie bij de vrouw. Bent u vrouw en wilt u een eerdere sterilisatie ongedaan maken? Dat kan met een refertilisatie. Een gespecialiseerde gynaecoloog verwijdert dan tijdens een operatie het afgesloten gedeelte uit de eileiders en hecht de uiteinden opnieuw aan elkaar.
Sterilisatie en refertilisatie ONVZ Zorgverzekeraar. ONVZ. ONVZ.
Dit kan bij een vrouw, maar ook bij een man. Dan spreken we ook wel van vasectomie. Met een hersteloperatie refertilisatie kan de sterilisatie soms weer ongedaan worden gemaakt. De aanvullende verzekeringen Benfit en hoger vergoeden alleen sterilisatie. Topfit en Superfit vergoeden sterilisatie en een hersteloperatie.
Informatie voor vrouwen die een sterilisatie overwegen De Gynaecoloog.
Omdat je een operatie ondergaat bestaat er een kans op complicaties tijdens en na de ingreep. Het is erg moeilijk en in vele gevallen zelfs niet mogelijk om een sterilisatie ongedaan te maken. Een sterilisatie wordt daarom ook een definitieve vorm van anticonceptie genoemd.
Vergoeding Sterilisatie.
Een sterilisatie maakt een man definitief onvruchtbaar. Bij een vrouw voorkomt een sterilisatie een zwangerschap doordat zaadcellen de eicel niet langer bereiken. Hier leest u wat u vergoed krijgt voor een sterilisatie, wanneer u voor vergoeding in aanmerking komt en waar u terechtkunt.
Hersteloperatie na sterilisatie van de man vasovasostomie Gelre ziekenhuizen.
Wilt u uw sterilisatie weer ongedaan maken, omdat u een kinderwens heeft gekregen? In veel gevallen is dit mogelijk. De uiteinden van de onderbroken zaadleiders worden dan opnieuw aan elkaar gezet, zodat u weer vruchtbaar wordt. Gemiddeld is de kans op succes na de hersteloperatie dus genoeg levende zaadcellen zon 70%.
Hersteloperatie sterilisatie man Radboudumc.
Met een operatie herstellen wij uw zaadleiders en maken we de sterilisatie ongedaan. Meer dan de helft van de mannen kan na deze hersteloperatie weer een kind verwekken. 024 361 38 03, bereikbaar tussen 8.00 17.00 uur volg het keuzemenu.
Sterilisatie bij de man vasectomie LUMC.
In voorkomende gevallen kan een sterilisatie wel eens ongedaan gemaakt worden. De ingreep heeft geen invloed op het mechanisme en het gevoel bij de zaadlozing. Na sterilisatie worden de zaadcellen, die nog steeds in de testikels worden gevormd door het lichaam afgebroken.
Vergoeding sterilisatie Krijgt u sterilisatiekosten vergoed? CZ.
Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen. Wat krijgt u vergoed? Wij vergoeden sterilisatie uit onze aanvullende verzekeringen. U krijgt de vergoeding voor de kosten van sterilisatie alleen als de ingreep door, of onder verantwoordelijkheid van, een medisch specialist is uitgevoerd.

Contacteer ons