Resultaten voor herstel sterilisatie

herstel sterilisatie
 
Hersteloperatie na sterilisatie van man of vrouw gezondheid.be.
Een hersteloperatie van de eileiders lukt technisch in de meeste gevallen, voor zover de sterilisatie werd uitgevoerd met een clip of met een ring, en voor zover de lengte van de eileiders voldoende lang is. De operatie gebeurt langs microchirurgische weg via een laag-dwarse insnede in de onderbuik. Na de operatie dient de vrouw nog ongeveer een 5-tal dagen in het ziekenhuis te verblijven, gevolgd door een werkonbekwaamheid van 6 weken. Vooraleer een hersteloperatie wordt uitgevoerd, wordt altijd eerst een sperma-onderzoek gevraagd van de mannelijke partner, en vindt een gesprek plaats met de fertiliteitconsulente om na te gaan of de vrouw dit echt wil, of ze weet wat de kansen op succes zijn, wat de situatie is met reeds bestaande kinderen indien het gaat om een nieuw samengesteld paar, etc. Na de operatie bevalt maximum 60% van de vrouwen nadien van een kind. Dit cijfer zakt verder vanaf de leeftijd van 38 jaar. Er is dan immers een grotere kans op miskraam, die stijgt met de leeftijd. Bovendien neemt het risico op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap toe. De oorzaak schuilt in de beschadiging van de eileiders en ook in de lengte ervan na het herstel.
Operatief herstel sterilisatie bij de vrouw Fertility Clinic Brussels.
Operatief herstel sterilisatie bij de vrouw. Vaak maar niet altijd is het technisch mogelijk om na sterilisatie van de vrouw de eileiders heelkundig te herstellen. Vooraleer tot een refertilisatie over te gaan zal uw fertiliteitsarts nagaan welke techniek gebruikt is geweest ten tijde van de sterilisatie-ingreep.
Vaso-vasostomie hersteloperatie na sterilisatie bij de man Ziekenhuis Nij Smellinghe.
Deze incisies zijn groter dan de incisies die destijds zijn gemaakt voor de sterilisatie. Bij deze procedure kan, zoals altijd bij een dergelijke operatie, een nabloeding of infectie ontstaan. De kwaliteit van de nieuwe aansluiting van de zaadleiders moet worden afgewacht, maar deze wordt doorgaans slechter als er complicaties optreden. Een andere complicerende factor kan zijn dat u zich vroegtijdig teveel inspant sport, lang staan, zwaar tillen. Deze belasting kan de kwaliteit van de nieuwe aansluiting beïnvloeden. De ingreep vindt plaats in dagbehandeling. Maar u moet daarna thuis tenminste 1 week rust houden en u slechts minimaal inspannen. Daarna mag u gaan belasten op geleide van de klachten en mogelijkheden. Ook wanneer de operatieve procedure en het postoperatieve herstel voorspoedig verlopen, bestaat er een redelijke kans dat de nieuwe aansluiting na een jaar weer afgesloten is.
Vasovasostomie: hersteloperatie na sterilisatie Kenniscentrum Urologie Slingeland Ziekenhuis.
De kans op succes is afhankelijk van de methode van sterilisatie, de duur tussen de sterilisatie en de hersteloperatie, de toestand van het zaad en de genezing van de opnieuw aan elkaar gezette uiteinden van de zaadleider. Na het openen van het scrotum balzak worden de zaadleiders opgezocht.
WELKOM OP DE DEELSITE VAN UROLOGIE.
Maak een afspraak. Welkom op de deelsite van urologie Kleine ingrepen Herstel sterilisatie. Hersteloperatie sterilisatie bij mannen vaso-vasostomie. In het verleden is er bij u een sterilisatieoperatie vasectomie verricht. U heeft besloten om die weer ongedaan te laten maken. Het is mogelijk om een hersteloperatie te laten uitvoeren.
Sterilisatie: hoe werkt het? Voor en nadelen seksualiteit.be.
Het lukt ook niet altijd. Als bij de vrouw de eileiders afgesloten zijn met een klemmetje, is de kans op herstel het grootst. Het slaagpercentage bedraagt tussen de 50% en 75%. Ook een sterilisatie van de man kan hersteld worden.
Hersteloperatie sterilisatie Vruchtbaarheid.
Herstel na prostaatoperatie. Doel van de kankerbehandeling. Het vaststellen van prostaatkanker. Implantatie van Jodium-125 zaadjes. Prostaatkanker en voeding. Sterilisatie bij de man. Na de ingreep. Opname in het ziekenhuis. Hersteloperatie na vroegere sterilisatie, vaso-vasostomie. Bij u is vroeger een sterilisatie gebeurd en u heeft nu de wens geuit deze ingreep ongedaan te laten maken.

Contacteer ons